Film about the school / Film o szkole
HD video 09’13” sound
2014

ENG
The video analyse the methods in arranging the school
space which are based on separation, division and blocking.
The artists consider those barriers as a important
backround in the process of shaping community, which
became much more hierarchical and divided than it
should be.

FR
La vidéo se réfère au problème de formation de l’identité face à une oppressive rigueur d’institution. C’est une image d’un inégal conflit entre les étudiants et l’espace qui discipline et les règles de comportement qui y règnent.

PL
Praca koncentruję się na wybranych architektonicznych elementach w przestrzeni szkoły, stanowiącymi symboliczne pole gry pomiędzy uczniami i instytucją szkoły. Obserwowane sylwetki uczniów wpisują się w narastający rytm obrazów korytarzy, sal i przebieralni.
Video porusza kwestię kształtowania tożsamości wobec przytłaczającego rygoru Instytucji. Jest obrazem nierównego starcia z opresyjną, dyscyplinującą przestrzenią i panującymi w niej regułami zachowania.

full video https://vimeo.com/108484712

curators-network.eu/database/db_item/id/dominikritszel