Adaptation / Przysposobienie
HD video, 07’30”
2017

ENG
Video is a series of instruction scenes, where the performer- sportsman demonstrates exercise using empty gallery space. White walls, the floor, banisters became an objects of physical confrontation.
The video work is show together with the instalation of black margins located along the walls.

PL
Sportowiec demonstruje szereg układów ruchowych w pustych salach wystawienniczych. Białe ściany, podłoga, poręcze staja się pretekstem do fizycznego starcia majacego na celu oswojenie przestrzeni galerii. Pracy video towarzyszy instalacja przestrzenna w postaci czarnych marginesów umieszczonych wzdłuż ścian.

 

Full video https://vimeo.com/206013219