Campers
HD video 14’47” sound
2012

ENG
Dominik Ritszel’s film opens on a sequence where we see two soldiers in front of an undefined concrete construction, in a winter landscape. As the sequence unfolds, they begin to act strangely, playing nonchalantly with the codes of military parade. An uncertainty prevails throughout the film, in which it never becomes clear what the role of the two soldiers is as they appear in one site after another. It is never sure if they are patrolling these sites or if they are idly defying military duty. The absence of any narrative leads us to consider the soldiers as extras in a scenario where the main characters are finally the sites themselves: a park, an abandoned artificial lake, ruins of an unfinished police academy, a railway line, which appear deserted or as idle as the soldiers themselves. Common to all the sites is the fact that all they lost their function. The empty lake [Lake Valea Morilor] is particularly paradigmatic: in . Due to a lack of maintenance, the municipality had no other choice than emptying the polluted water. How do you value a space?” There is nothing to fight for, nothing to conquest in these spaces (like on playground).
Lore Gablier

PL
Video zrealizowane w Mołdawii, w ramach projektu “Space as tool for shaping social attitudes”. Dwójka strażników odbywa patrol po opuszczonych miejscach publicznych Kiszyniowa.
Wyschnięte sztuczne jezioro, niedokończony budynek Akademii Policyjnej, nieczynne fabryki, opustoszały park; miejsca te z założenia miały służyć mieszkańcom stolicy Mołdawii, ostatecznie okazały się nieudanymi eksperymentami urbanistycznymi.
Pomimo tego, że miejsca te są aktualnie pozbawione jasno sprecyzowanej funkcji, odbywają się tam regularne patrole, nadające im znaczenie, którego faktycznie nie posiadają.
Postacie strażników symbolizują wszechobecność władzy, dla której miejsca obrzeży i granic są obszarami newralgicznymi; szczególnie narażonymi na zaburzenie wyznaczonego przez nią porządku uprawomocnionego przez sam zabieg kontrolowania.
Marta Lisok

full video https://vimeo.com/65622751

curators-network.eu/database/db_item/id/dominikritszel